123805
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

!!! Tytulka zurnalu

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ЧИТАЧІ ТА ДОПИСУВАЧІ ЖУРНАЛУ "ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС / ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA" !

Редакція часопису, з метою полегшення доступу іноземних науковців до результатів наукових напрацювань вітчизняних вчених та з можливістю їх цитування внесла журнал "Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia" до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:

1. AcademicKeys,
2. AdvancedScienceIndex (ASI),
3. BielefeldAcademicSearchEngine (BASE),
4. BibliotecaVirtualemSaude (BVS),
5. Citefactor,
6. EuropeanReferenceIndexfortheHumanitiesandtheSocialSciences (ERIHPLUS),
7. GoogleScholar,
8. IndexCopernicus,
9. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
10. JournalTablesofContents (JournalTOCs),
11. OpenAcademicJournalsIndex (OAJI),
12. ResearchBible,
13. ScientificIndexingService (SIS),
14. Ulrich'sPeriodicalsDirectory,
15. WorldCatOnlineComputerLibraryCenter (OCLC).
Проте, входження у наукометричні бази даних Scopus та Web of Science потребують якісно нового підходу до вимог до публікацій (англійська мова усієї статті, а не тільки розширеного реферату).
З повагою,
Головний редактор "Львівського медичного часопису /Acta Medica Leopoliensia"
д. мед. наук, професор О.В. Лукавецький 
ISSN 2415-3303 (Online)                                        ISSN 1029-4244 (Print)
Реєстраційне свідоцтво журналу: серія КВ № 15067-3639ПР від 15.04.2009 р.
Часопис внесено до Переліку наукових фахових видань України згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014,  № 793, Додаток 8.
Періодичність - 4 рази на рік.

, obrázek se otevře v novém okně    Том XXIII, 2017 р.  № 1-2

[ОРИҐІНАЛЬНІ ПРАЦІ] {ORIGINAL RESEARCH}
[ПОГЛЯДИ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ДИСКУСІЇ] {REVIEWS, COMMENTARY AND ANALYSIS}
[ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ] {LITERATURE REVIEWS}
[ЮВІЛЕЙ] {MILESTONES}
 
load