132154
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Рекомендаційні засади

1. Редакція приймає праці українською та англійською мовами.

2. Кожну працю рецензують два незалежні рецензенти.

3. Редакційна колегія рекомендує працю до друку після отримання позитивних рецензій.

4. Якщо рецензенти зробили зауваження, автор отримує працю для авторської правки.

5. Автори праць письмово засвідчують, що подана до редакції праця не надіслана в інший журнал і раніше не була опублікована.

6. Опублікована стаття стає власністю Видавця, тобто Львівського національного університету імені Данила Галицького.

21.2.2013 19:57:47 - оновлено 17.3.2013 20:20:39 | прочитано 5001x
 
load