132154
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Поточний випуск

doi :

AML 2017. Том 23, № 4, жовтень - грудень

Зміст:  

- Куцик Д. Ю., Скляров Є. Я. [Рівень гідроґену сульфіду у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу залежно від наявності діабетичної нефропатії]{Level of hydrogen sulfide in patients with type 2 diabetes mellitus depending on the presence of diabetic nephropathy} 12-14
- Могильницька Л. А. [Рівень ICAM-I, VCAM, Е-селектину при артерійній гіпертензії, що супроводжується цукровим діабетом, ожирінням]{Serum levels of ICAM-I, VCAM, and Е-selectin in arterial hypertension with type 2 diabetes and obesity} 15-21
- Іванов В. П., Щербак О. В., Масловський В. Ю. [Характер ураження коронарного русла у хворих із не Q-інфарктом міокарда в гендерно-віковому аспекті]{Character of coronary vasculature lesions in patients with non-q myocardial infarction in gender and age aspects} 22-28
- Лизак О. Л. [Зміни у патернах стосунків пацієнтів після короткофокусної психодинамічної стаціонарної психотерапії]{Changes in relationship patterns of inpatients following brief psychodynamic psychotherapy} 29-39
КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ:
- Варес Я. Е., Готь І. М., Філіпський А. В., Філіпська Т. А. [Застосування проґрамного забезпечення DDS PRO для планування двобічної сагітальної  остеотомії нижньої щелепи: опис клінічного випадку]{Application of the DDS PRO software for planning of bilateral sagittal split osteotomy of the mandible: clinical case description} 40-45
- Загородній О. В., Міхель Ю. М., Мота Ю. С., Семенюк І. А., Федоренко В. П. [Два випадки успішного лікування синдрому Ледда у дорослих ]{Two cases of successful treatment of ladd syndrome in adults} 46-48
- Бодак П. С., Петров В. Ф., Лєбєдєва С. А., Ройко Д. В. [Ендоваскулярна емболізація посттравматичних псевдоаневризм артерій гомілки у молодих осіб (клінічні спостереження)]{Endovascular embolization of posttraumatic arterial crural pseudoaneurysms in the young (clinical observations)} 49-53
- Посівнич М. М., Чукла Р. О., Лукавецький О. В. [Перфорація дивертикула голодної кишки стороннім тілом (клінічний випадок)]{Perforation of diverticulum  of jejunum by foreign body (clinical case)} 54-58
- Сафонова О. В., Маркевич Ю. О., Сафонов А. С. [Синдром множинної ендокринної неоплазії 2А типу (синдром Сіппла)]{Multiple endocrine neoplasia type 2A (Sipple syndrome)} 59-62
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ:
- Федущак А. Л., Стернюк Ю. М., Січкоріз О. Є. Медична освіта у Львові першої половини ХХ століття очима сучасників]{Medical education in Lviv in the first half of xx century as viewed by the contemporaries} 63-78
[До відома наших авторів]{Instructions for English-Language Authors} 79-84
27.3.2018 12:57:31 - оновлено 27.4.2018 13:47:48 | прочитано 143x | Olga
 
load