132154
UKENRU
Zaloguj się

LWOWSKIE MEDYCZNE СZASOPISMO

Założyciel magazynu: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Danyla Halyckiego

ISSN 2415-3303 (Online)                                        ISSN 1029-4244 (Print)

Świadectwo rejestracji czasopisma: Seria KB № 15067-3639PR na 15.04.2009.

Czasopismo wprowadzone do listy naukowych profesjonalnych edycji w Ukrainie pod Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy z 04.07.2014, № 793 Dodatek 8.

Czasopismo wprowadzone do międzynarodowych publikacji naukowych baz danych oraz katalogów naukometrycznych: 

1. AcademicKeys
2. AdvancedScienceIndex (ASI)
3. BielefeldAcademicSearchEngine (BASE)
4. BibliotecaVirtualemSaude (BVS)
5. Citefactor
6. EuropeanReferenceIndexfortheHumanitiesandtheSocialSciences (ERIHPLUS)
7. GoogleScholar
8. IndexCopernicus
9. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
10. JournalTablesofContents (JournalTOCs)
11. OpenAcademicJournalsIndex (OAJI)
12. ResearchBible
13. ScientificIndexingService (SIS)
14. UlrichsPeriodicalsDirectory
15. WorldCatOnlineComputerLibraryCenter (OCLC)
Częstotliwość - 4 razy w roku. 

 

                                                                     Volume XXIII, 2017, № 3

[ОРИҐІНАЛЬНІ ПРАЦІ] {ORIGINAL RESEARCH}
[ПОГЛЯДИ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ДИСКУСІЇ] {REVIEWS, COMMENTARY AND ANALYSIS}
[ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ] {LITERATURE REVIEWS}

 
load